Transplantfórum 2017

<

th transplant2017

Praktické informácie pre účastníkov pripravujeme a priebežne dopĺňame:

Kontaktné telefónne čísla:
Odborný garant podujatia:  prim. MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD.
Produkcia a organizácia podujatia: Ing. Miloš Petráš +421 903 395 025
Prihlasovanie a registrácia na transplantfórum sú ukončené. Ďakujeme za pochopenie.

OBČIANSKE ZDRUŽENIE DRUHÉ ŠANCE - hlavný organizátor

TRANSPLANTAČNÉ CENTRUM UNLP KOŠICE
NÁRODNÁ TRANSPLANTAČNÁ ORGANIZÁCIA
REGIONÁLNA LEKÁRSKA KOMORA

5. TRANSPLANTFÓRUM
03/11/2017 Golden Royal

Akreditačná rada Slovenska pre kontinuálne medicínske vzdelávanie potvrdila priznávanie kreditov nasledovne:
za pasívnu účasť 6 K
za aktívnu účasť - autor 10 K, dvaja spoluautori 5 K


8:00-9:00 Registrácia
7:30 - 8:30 Advisory Thymoglobuline Board
9:00 - Otvorenie

9:05-10:20
Úvodná sekcia
predsedníctvo: Daniel Kuba (Bratislava), Ľuboslav Beňa (Košice)
9:05
TRANSPLANTAČNÝ PROGRAM NA SLOVENSKU
Daniel Kuba (Bratislava)
9:25
KAMPAŇ SEDEM ŽIVOTOV
Zuzana Žilinská (Bratislava)
9:45
ANESTEZIOLÓGIA A TRANSPLANTÁCIA
Jozef Firment (Košice)
10:05
NEFROLÓGIA A TRANSPLANTÁCIA
Robert Roland (Košice)

10:25-10:45 prestávka

10:45-12:30 Program odberov orgánov od mŕtvych darcov
predsedníctvo: Jozef Valky (Banská Bystrica), Jana Šimonová (Košice)
10:45
DARCOVSKÝ A TRANSPLANTAČNÝ PROGRAM NA VÝCHODNOM SLOVENSKU
Ľuboslav Beňa (Košice)
11:00
IDENTIFIKÁCIA POTENCIÁLNEHO ORGÁNOVÉHO DARCU
Juraj Miklušica (Martin)
11:20
SELEKCIA POTENCIÁLNEHO ORGÁNOVÉHO DARCU
Jana Mačičáková (Banská Bystrica)
11:40
INTERVIEW S PRÍBUZNÝMI ORGÁNOVÉHO DARCU
Martin Chrastina (Bratislava)
12:00
MANAŽMENT ORGÁNOVÉHO DARCU
Jana Šimonová (Košice)

12:20 diskusia

12:30-13:45 obed

13:45-15:15 Čakacia listina na transplantáciu obličky - I
predsedníctvo: Zuzana Žilinská (Bratislava), Tatiana Baltesová (Košice)
13:45
STATUS QUO MANAŽMENT SLOVENSKÝCH PACIENTOV NA WL
Eva Lacková (Banská Bystrica)
14:05
KARDIOMANAŽMENT NA WL Z POHĽADU KARDIOLÓGA
Karol Trejbal (Košice)
14:20
GASTROMANAŽMENT NA WL Z POHĽADU GASTROENTEROLÓGA
Laura Gombošová (Košice)
14:35
ONKOLOGICKÝ PACIENT NA WL
Zuzana Žilinská (Bratislava)
14:50
DIALYZAČNÝ MANAŽMENT NA WL
Jaroslav Rosenberger (Košice)

15:05 diskusia

15:15-15:30 prestávka

15:30-17:00 Čakacia listina na transplantáciu obličky - II
predsedníctvo: Eva Lacková (Banská Bystrica), Ivana Dedinská (Martin)
15:30
PACIENT S HEPATOPATIOU NA WL
Peter Jarčuška (Košice)
15:45
UROLOGICKÝ MANAŽMENT NA WL
Ladislav Valanský (Košice)
16:00
LABORATÓRNY IMUNOLOGICKÝ MONITORING NA WL
Daniel Kuba (Bratislava)
16:15
DIABETIK NA WL
Ivana Dedinská (Martin)
16:30
PACIENT PRED RETRANSPLANTÁCIOU NA WL
Tatiana Baltesová (Košice)

16:50 diskusia
17:00 záver
večerný raut

Stiahnuť program Transplantfóra v pdf formáte.

Parkovanie: ubytovaní účastníci a hostia v hoteli Golden Royal**** majú parkovanie zabezpečené na vyhradených parkovacích miestach hotela.

tsf2017 partneri edit

webdesign © Alex

© 2005-2015 Gesker s. r. o.