Referencia, privátna akcia, Plaza Beach, Solivar - Prešov

<

th plaza2016

Referencia na event, na ktorom naša agentúra zabezpečovala kompletnú techniku - osvetlenie a ozvučenie.

Ukážka technického zabezpečenia (ozvučenie a osvetlenie), privátna akcia (oslava narodenín), Plaza Beach, Solivar - Prešov.

Rádio KIKS Player

    webdesign © Alex

    © 2000-2020 Gesker s. r. o.