Slovenský kongres hojenia rán 2017

<

skhr2017

Tretí júnový víkend naša agentúra technicky a programovo zabezpečovala Slovenský kongres hojenia rán 2017.

Kongres organizovala Slovenská spoločnosť pre hojenie rán Slovenskej lekárskej spoločnosti pod záštitou JUDr. Ing. Tomáša Druckera, ministra zdravotníctva SR, Prof. MUDr. Jána Kollera, CSc., prezidenta SSPLR, Prof. RNDr. Pavla Sováka, CSc., rektora UPJŠ a Prof. MUDr. Daniela Pella, PhD., dekana LF UPJŠ.

Kongres sa konal priestoroch košického hotela Roca, kde odborníci na hojenie rán našli ideálne podmienky na oficiálne prednášky, prezentácie, ale aj neformálne konzultácie, či rozhovory.

webdesign © Alex

© 2000-2020 GESKER s. r. o.