STEELINVEST - 20. výročie

<

steelinvest

V závere mesiaca máj 2019 organizovala naša agentúra vo Vysokých Tatrách oslavu 20. výročia spoločnosti STEELINVEST.

Ako moderátor som si okrem anglického jazyka oprášil ruštinu a ako DJ spolu s vynikajúcim SilBandom - www.silvayovci.sk vytvoril fantastickú multinárodnú i multižánrovú zábavu. Spokojnosť klienta i jeho hostí hreje na srdiečku, vytvára však aj záväzok do ďalšej práce, v zmysle nášho hesla: "Dôvera zaväzuje - Vaša radosť, naša spokojnosť". Aj touto cestou ďakujeme vedeniu spoločnosti STEELINVEST, osobitne p. Oksane Hirmanovej za prejavenú dôveru a prajeme jej ako i jej obchodným partnerom veľa osobných a pracovných úspechov.

webdesign © Alex

© 2000-2020 GESKER s. r. o.